Mijn artikelen

Voor informatie

Letselschade in de wet

letselschade advocaat den bosch


De wet is de voornaamste rechtsbron in Nederland. Er zijn een groot aantal artikelen omtrent letselschade. Letselschade maakt deel uit van het burgerlijk recht. Alle artikelen staat daarom in het burgerlijk wetboek.

Wetsartikelen

Het belangrijkste artikel is art 6:95 BW. In dit artikel staat dat de schade moet worden vergoed. In art 6:96 staat wat er wordt verstaan onder een schadevergoeding. Hier staat bijvoorbeeld dat een geleden verlies en een gederfde winst kan worden vergoed in bepaalde gevallen.

letselschade advocaat den bosch

Onrechtmatige daad

Bij een onrechtmatige daad kan er ook een schadevergoeding worden geëist. De onrechtmatige daad staat in artikel 6:162 BW. Bij een onrechtmatige daad kan er letsel ontstaan doordat iemand heeft nagelaten om iets te doen. Er is dus geen actieve handeling voor nodig. Stel je voor dat je over een kabel valt omdat iemand die niet goed heeft opgeborgen in een winkel, dan kan de eigenaar van de winkel aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Hij heeft namelijk niet de juiste veiligheidsmaatregelen getroffen.

Advocaat

Het is begrijpelijk dat dit enorm veel informatie is. Juist omdat er zo veel informatie is omtrent letselschade is het verplicht om een advocaat in te schakelen. Tijdens civiele zittingen is een advocaat altijd verplicht. Hierbij kan het goed zijn om letselschade advocaat Den Bosch in te schakelen.

Meer verhalen